Devlet memurlarına ödenecek zam ve tazminatlar kararında değişiklik

Devlet memurlarına zam ve tazminat kararında değişikliğe gidildi.

Devlet memurlarına ödenecek zam ve tazminatlar kararında değişiklik yapılması ve aynı kararın 2024 yılında da uygulanmasına dair karar alındı.

Buna göre, Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar ve eki cetvelleri 2024 yılında da devam edecek.

Kararda şu ifadelere yer verildi:

‘Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması ve Aynı Kararın 2024 Yılında da Uygulanmasına Dair Karar’ın yürürlüğe konulmasına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 152’nci maddesi gereğince karar verilmiştir.

Resmi Gazetede yayınlandı

Devlet memurlarına ödenecek zam ve tazminatlara ilişkin kararda değişiklik yapılması ve aynı kararın 2024 yılında da uygulanmasına dair kararda şu maddeler yer aldı:

“Karar ve etki cetvelleri 2024’te de devam edecek”

Madde 1- 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar ve eki cetvellerin, bu Kararda yer alan değişikliklerle birlikte uygulanmasına 2024 yılında da devam olunur.

İbareler değişti

Madde 2- Aynı Kararın eki (II) sayılı “Özel Hizmet Tazminatı” Cetvelinin “(A) Üst Yönetim ve Genel İdare Hizmetleri” bölümünün;

-10’uncu grubunun 5’inci, 12’nci grubunun 1’inci, 13’üncü grubunun 1’inci ve 15’inci grubunun 1’inci sıralarında yer alan “Sayman,” ibareleri “Sayman, Ayniyat Saymanı ve Diğer Saymanlar,” şeklinde değiştirildi.

-13’üncü grubunun 4’üncü sırasında yer alan “Enstitü Sekreteri,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Yüksekokul Sekreteri,” ibaresi eklendi.

-16’ncı Grubunun 4’üncü sırasında yer alan “Sayman (Muhasip ve Muhasebeci kadrosunda olanlar dahil),” ibaresi “Sayman, Ayniyat Saymam ve Diğer Saymanlar (Muhasip ve Muhasebeci kadrosunda olanlar dahil),” şeklinde değiştirildi.

Madde 3- Aynı Kararın eki (III) sayılı “Diğer Tazminatlar” Cetvelinin “A. Eğitim Öğretim Tazminatı” bölümünün (II) numaralı sırasının;

-(a) bendinde yer alan “Makine Teknolojisi,” ibaresi “Makine ve Tasarım Teknolojisi,” şeklinde değiştirildi, “Tasarım Teknolojileri,” ibaresi yürürlükten kaldırıldı.

-(b) bendinde yer alan “Kimya/Kimya Teknolojisi” ibaresinden sonra gelmek üzere “(Kimya Teknolojisi alan derslerini okutanlar)” ibaresi eklendi, “Matbaa, Meteoroloji,” ibaresi “Maden, Matbaa Teknolojisi,” şeklinde ve “Tarım Teknolojileri,” ibaresi “Tarım,” şeklinde değiştirildi

-(c) bendinde yer alan “Hayvan Sağlığı, Hayvan Yetiştiriciliği,” ibaresi “Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı,” şeklinde, “Sağlık;” ibaresi “Sağlık Hizmetleri;” şeklinde değiştirildi.

-(d) bendinde yer alan “Bahçecilik, El Sanatları Teknolojisi, Giyim Üretim Teknolojisi, Grafik ve Fotoğraf, Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri, Hasta ve Yaşlı Hizmetleri, Sanat ve Tasarım;” ibaresi “El Sanatları Teknolojisi, Geleneksel Türk Sanatları, Grafik ve Fotoğraf, Güzellik Hizmetleri, Hasta ve Yaşlı Hizmetleri, Moda Tasarım Teknolojileri, Plastik Sanatlar;” şeklinde değiştirildi.

-(e) bendinde yer alan “Büro Yönetimi,” ibaresi “Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı,” şeklinde ve “Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri,” ibaresi “Halkla İlişkiler,” şeklinde değiştirillerek, “Eğlence Hizmetleri,” ibaresi yürürlükten kaldırıldı.

Tazminat dereceleri

Madde 4– Aynı Kararın eki (III) sayılı “Diğer Tazminatlar” cetvelinin “B. Din Hizmetleri Tazminatı” bölümünün (b) bendinin başına “Diyanet Akademisi” ibaresi eklendi, (c) bendinde yer alan “Diyanet İşleri Başkanlığı” ibaresi “Diyanet Akademisi” şeklinde değiştirildi, (e) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bentler eklendi.

-f) Diyanet İşleri Başkanlığı merkez teşkilatında Diyanet Akademisine tahsisli eğitim görevlisi kadrolarında bulunanlardan;

-1 inci dereceden aylık alanlar:115

-2 nci dereceden aylık alanlar: 111

-3 üncü dereceden aylık alanlar: 109

-4 üncü dereceden aylık alanlar: 105

-Diğer derecelerden aylık alanlar: 90

-(c) bendinde sayılanlardan Diyanet Akademisi Dini İhtisas Merkezi Müdürlüklerinin eğitim görevlisi kadrolarında bulunanlara ayrıca: 10

Madde 5- Aynı Kararın eki (III) sayılı “Diğer Tazminatlar” Cetvelinin “F. Adalet Hizmetleri Tazminatı” bölümünün 1 inci sırasının (b) bendinde yer alan “Müdür ve Sayman” ibaresi “Müdür, Sayman, Ayniyat Saymanı ve Diğer Sayman” şeklinde,

Madde 6– Aynı Kararın eki (III) sayılı “Diğer Tazminatlar” Cetvelinin “G” bölümünün (b) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan “Sayman,” ibaresi “Sayman, Ayniyat Saymanı ve Diğer Saymanlar,” şeklinde değiştirildi.

Madde 7– Aynı Kararın eki (V) sayılı Cetvele aşağıdaki sıralar eklendi.

“28 Çok Programlı Anadolu Lisesi (mesleki ve teknik eğitim programları)

29 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

30 Mesleki ve Teknik Özel Eğitim Okul ve Kurumları”

Madde 8- Bu kararın; 2 nci maddesinin (b) bendi ile 4 üncü maddesi 15 Temmuz 2024 tarihinde, diğer hükümleri 1/1/2024 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, yürürlüğe girdi.

Kademe nedir?

Kademe, derece içinde görevin önemi veya sorumluluğu artmadan, memurun aylığındaki ilerleme olarak tanımlanıyor. Kademe ilerlemesi, devlet memurunun bulunduğu kadro derecesi içindeki bir kademeden, bir üst kademeye ilerlemesi olarak belirtiliyor.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir